Skip to navigation Skip to main content

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy

Buổi huấn luyện PCCC

Ngoài thời gian làm việc, nhân viên HT Shipping còn được tổ chức huấn luyện PCCC 1 tuần/lần, nhằm cung cấp kiến thức, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm và cách sử dụng bình chữa cháy.

Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi DN. HT Shipping luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chú trọng đảm bảo an toàn, nhằm hạn chế tối đa hậu quả đáng tiếc trong trường hợp xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở nơi làm việc.